85,030

Chất liệu: Men sứ cao cấp

Số lượng: 4 chú tiểu ( Không nói, không nghe, không thấy, không quan tâm ).

Kích thước: 6 x 4 cm

Mô tả

Không nói, không nghe, không thấy, không quan tâm